Vjerujemo da Vam nenamjenski kredit bez hipoteke može pomoći da brže dođete do svog cilja.

  • Do 50.000 KM uz fiksnu kamatnu stopu do 10 godina
  • mogućnost realizacije kredita do 40.000 KM bez police osiguranja
  • NKS= 5,39%, EKS=7,05%
  •  

Informativni pregled anuiteta nenamjenskog kredita

Iznos u KM/ rok otplate  3 godine  5 godina 7 godina 10 godina
10.000  301 191 144 111
20. 000 603 381 288 222
30.000 904 572 432 333
40.000 1.206 762 577 444 
50.000 1.507 953 721 555 

*EKS  izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 60 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir troškove obrade kredita, pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, upisa založnog prava u nadležni javni registar i naknade za održavanja kreditnog računa.

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300