Namjena:

Prilika da oročite vaš novac, a u isto vrijeme sredstva možete korisno angažovati. Lombardni kredit predstavlja nenamjenski kratkoročni ili dugoročni kredit čiji je iznos obezbijeđen 100% depozitom. Iznos kredita se stavlja na raspolaganje isplatom na vaš tekući račun u Sparkasse Bank ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. 

Ključne informacije

Iznos:

do 3 mil. KM do 10 godina otplate

Instrumenti obezbjeđenja:

  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni
  • namjenski oročeni depozit koji može biti kamatonosni ili nekamatonosni

*Ukoliko je depozit kamatonosni, kamatna stopa na kredit se uvećava za visinu pasivne K.S. na depozit. 

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300