Krediti obezbijeđeni policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti.

Namjena:

Kod ovog gotovinskog kredita, odobreni iznos se stavlja se na raspolaganje u korist vašeg tekućeg računa otvorenog u našoj banci ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. Vlasnik police osiguranja može biti korisnik kredita ili treća osoba. 

Iznos kredita       90% od iznosa otkupne vrijednosti police/KM  
Rok otplate       do 10 godina  
Instrumenti obezbjeđenja
  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni
  • polica životnog osiguranja sa otkupnom vrijednosti vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita
 

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300