Krediti obezbijeđeni policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti.

Namjena:

Kod ovog gotovinskog kredita, odobreni iznos se stavlja se na raspolaganje u korist vašeg tekućeg računa otvorenog u našoj banci ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. Vlasnik police osiguranja može biti korisnik kredita ili treća osoba. 

*EKS za kredit uz policu osiguranja sa otkupnom vrijednosti, izračunata je na iznos 50.000 KM, period otplate 10 godina i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica i trošak ovjere administrativne zabrane.

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije:

 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300 

 

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak