Krediti obezbijeđeni policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti.

Namjena:

Kod ovog gotovinskog kredita, odobreni iznos se stavlja se na raspolaganje u korist vašeg tekućeg računa otvorenog u našoj banci ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. Vlasnik police osiguranja može biti korisnik kredita ili treća osoba. 

*EKS za kredit uz policu osiguranja sa otkupnom vrijednosti, izračunata je na iznos 50.000 KM, period otplate 10 godina i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica i trošak ovjere administrativne zabrane.

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Info linija/Služba za podršku

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na besplatan broj naše Info linije: 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300