Nenamjenski kredit uz poklon 300 KM!

 • do 50.000KM bez hipoteke
 • fiksna kamatna stopa
 • pokon iznos 300KM za prvih 50 klijenata koji realiziraju nenamjenski kredit i prenesu mjesečna primanja na račun Banke

Nenamjenski kredit uz poklon iznos 300 KM

Dobre priče piše Sparkasse kredit koji daje više!

NENAMJENSKI KREDIT BEZ HIPOTEKE 

 • Do 50.000 KM
 • Kamatna stopa: varijabilna NKS 3.89%=EKS 4.22%*, fiksna NKS 4.29%=EKS 4.64%*
 • Rok otplate do 10 godina
 • Bez naknade za obradu

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu:

*EKS za navedenu varijabilnu i fiksnu kamatnu stopu izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 5 godina i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, upisa založnog prava u nadležni javni registar i naknade za održavanja kreditnog računa.

NENAMJENSKI KREDIT SA HIPOTEKOM

 • Neograničen iznos
 • Kamatna stopa NKS 3.59= EKS 3.96% *
 • Fiksna kamatna stopa za rok otplate do 10 godina
 • Maksimalan rok otplate do 20 godina
 • Naknada za obradu 1%

Informativni pregled anuiteta

*EKS je izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 10 godina i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, trošak održavanje kreditnog racuna, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Varijabilna kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

NENAMJENSKI KREDIT BEZ POLICE OSIGURANJA

 • Do 40.000 KM
 • Kamatna stopa: varijabilna NKS 5.89%=EKS 6.55%*, fiksna NKS 6.09%=EKS 6.76%*
 • Rok otplate do 95 mjeseci
 • Naknada za obradu 1%

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu

*EKS za navedenu varijabilnu i fi ksnu kamatnu stopu izračunata je na iznos od 40.000 KM, period otplate 84 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, obradu zahtjeva i naknade za održavanja kreditnog računa.

STAMBENI I ZAMJENSKI KREDIT SA HIPOTEKOM 
 • Neograničen iznos uz naknadu za obradu 0.5%
 • Kamatna stopa: varijabilna NKS 2.99%=EKS 3.28%*, fiksna NKS 3.29%=EKS 3.59%* (za rok otplate do 10 godina)
 • Rok otplate stambenog kredita do 30 godina, zamjenskog stambenog do 25 godina

Informativni pregled anuiteta uz varijabilnu kamatnu stopu:

*EKS za navedenu fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, trošak održavanje kreditnog racuna, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Varijabilna kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

Pogledajte naš novi video pod motom "Sve dobre priče na Sparkasse liče"

Sve dobre priče na Sparkasse liče

Aplicirajte za kredit pozivom na Info liniju: 033 280 300