Sparkasse kredit postoji za vaše snove u boji

Nenamjenski i Zamjenski kredit

Sparkasse kredit postoji za vaše snove u boji

Nenamjenski i Zamjenski kredit

  • do 50.000KM
  • do 10 godina otplate
  • mogućnost ugovaranja fiksne ili promjenjive kamatne stope
  • Fiksna kamatna stopa vec od NKS 3,99%  EKS* 5,29%

EKS smo izračunali na iznos od 50.000 KM, period otplate 3 godine i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir trošak pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, upisa založnog prava u nadležni javni registar, naknade za obradu kredita, naknade za održavanja kreditnog računa i naknade za pribavljanje CRK.

  • Kredit se ugovara u valuti KM, bez valutne klauzule

Informativni otplatni plan u KM: 

Izračunaj svoju ratu