Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatnu stopu

  • L Paket bez naknade za prvih 6 mjeseci