Stambeni kredit koji daje više!

 • Kamatna stopa već od NKS 1,89% = EKS 2,06%
 • Bez troškova obrade

Stambeni kredit koji daje više!

Poklon bon 500 KM na naselje

STAMBENI I ZAMJENSKI KREDIT SA HIPOTEKOM

 • Kamatna stopa već od: varijabilna NKS 1.89%=EKS 2.06%* *, fiksna NKS 2.79%=EKS 2.99%* (za rok otplate do 10 godina)
 • Rok otplate stambenog kredita do 30 godina, zamjenskog stambenog do 25 godina
 • Bez naknade za obradu

Informativni pregled anuiteta uz varijabilnu kamatnu stopu:

*EKS izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključen je trošak održavanja kreditnog računa, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. **Varijabilna kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

Stambeni kredit sa hipotekom ugovara se na period otplate do 30 godina, dok je kod Zamjenskog stambenog kredita sa hipotekom period otplate do 25 godina.

NENAMJENSKI KREDIT BEZ HIPOTEKE 

 • Do 50.000 KM
 • Kamatna stopa već od: varijabilna NKS 3.69%=EKS 4.00%*,  fiksna NKS 4.19%=EKS 4.55%*
 • Rok otplate do 10 godina
 • Bez naknade za obradu

Informativni pregled anuiteta uz varijabilnu kamatnu stopu:

*EKS izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 5 godina i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, upisa založnog prava u nadležni javni registar i naknade za održavanja kreditnog računa.

NENAMJENSKI KREDIT SA HIPOTEKOM

 • Neograničen iznos
 • Kamatna stopa već od: varijabilna NKS 3.29%=EKS 3.82%**, fiksna NKS 3.49%=EKS 3.61%*
 • Maksimalan rok otplate do 20 godina
 • Naknada za obradu 0,5%

Informativni pregled anuiteta uz varijabilnu kamatnu stopu:

*EKS izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 10 godina i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, trošak održavanje kreditnog računa, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. **Varijabilna kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

Stambeni kredit koji daje više.

Više informacija o akcijskoj ponudi saznajte putem besplatne Info linije: 080 02 02 10