Uključite se u Sparkasse program "Korak po korak" i ostvarite svoj poduzetnički san. 

„Korak po korak“ je sveobuhvatni program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj da pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao. Pokrenut je kao partnerska inicijativa Sparkasse Bank i Fondacije Mozaik  sa ciljem da otvara vrata finansijskih usluga za one klijente kojima su te usluge teško dostupne.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

Mladima koji imaju biznis ideju, sa prebivalištem na području BiH, starosne dobi od 18 do 35 za razvoj njihovih biznisa. Predviđen je za tek osnovane obrte i pravna lica koja imaju minimalno jedan zvanični finansijski izvještaj o poslovanju. 

SA KOJIM TIPOM BIZNIS IDEJE MOŽEŠ APLICIRATI?

Ideje mogu biti orijentisane na rješavanje ekoloških, obrazovnih, zdravstvenih ili ekonomskih izazova i problema u društvu, kroz razvoj biznisa koji će svojim poslovanjem ispunjavati jasnu društvenu misiju.  

ŠTA PROGRAM NUDI:

  • Edukativnu podršku - u oblasti razvoja poslovne ideje, analize tržišta i konkurencije, upravljanja troškovima, finansijskog poslovanja te razvoju poslovnih planova.
  • Finansijsku podršku - Podršku prilikom osnivanja preduzeća i pristup povoljnoj kreditnoj liniji za pokretanje biznisa.
  • Mentrosku podršku - Biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana.

Napomena: Edukativna i mentorska podrška su namijenjene da se ustanove stvarne potrebe i razvojne mogućnosti tvog biznisa.

 

 

Koraci u prijavljivanju na program

1

Prijava ideje

Poziv je kontinuirano otvoren i nema roka za podnošenje prijava, ali te ohrabrujemo da vjeruješ u sebe i svoju ideju prijaviš odmah. 

 

2

Analiza potreba

 U ovisnosti u kojoj fazi razvoja se biznis nalazi.

3

Edukacije na različite teme

Za prijavljene kandidate edukacije su opcionalne, ali obavezna edukacija se odnosi na finansijsko upralvjanje.

4

Mentorstvo "jedan na jedan"

Mentorska podrška jedan na jedan će se ponuditi užem krugu kadidata radi kvalitetnije pripreme poslovnog modela i kreditnog zahtjeva

5

Podnošenje prijave

Podnošenje prijave kreditnom odboru naše banke.

Za program se možeš prijaviti odmah klikom na dugme u nastavku. 

Program se sprovodi uz podršku partnera:

Posjetite web stranicu Mozaik Startup studija

Rolify – zajednica za razvoj vještina, poslova i lidera budućnosti