Korisni savjeti za korištenje platnih kartica:

 • Novu karticu potpišite odmah po primanju na za to predviđenom mjestu na poleđini kartice.
 • PIN kod zapamtite ili čuvajte zapisan, ali nikako ne u blizini kartice kako bi spriječili da dođe do zloupotrebe u slučaju gubitka ili krađe kartice.
 • Kako bi PIN kod bio lakši za zapamtiti, moguće je izvršiti promjenu PIN-a na bankomatu Sparkasse Bank.
 • Pri plaćanju karticom u restoranu ili u drugim objektima gdje kasa nije u neposrednoj blizini, ni u kom slučaju karticu ne trebate davati trećem licu nego uvijek zahtijevati da lično izvršite plaćanje.
 • Platnu karticu nikako nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje.
 • Nikada ne šaljite fotokopiju kartice e-mail-om. 
 • Prilikom unosa PIN koda iz sigurnosnih razloga slobodnom rukom prekrijte tastaturu.
 • Prije upotrebe bankomata obratite pažnju na izgled bankomata.
 • Ukoliko uočite neke dodatne uređaje ili oštećenja na bankomatu, obratite se zaposlenima u filijali/ poslovnici ili pozovite kontakt centar Sparkasse Bank sa poleđine kartice.
 • Kada uspješno završite  transakciju, odložite novac, karticu i slip i tek tada se udaljite od bankomata. 
 • Sparkasse Bank korisnicima platnih kartica nudi i 3D Secure uslugu sigurnog Internet plaćanja.
 • Online prodavnice koje imaju ovu mogućnosti označene su jedinstvenim logom Mastercard SecureCode i Verified by Visa.
 • Preporučujemo upotrebu web stranica koji imaju zagarantovani nivo zaštite.
 • Sigurne web stranice za plaćanje sadrže opciju aktiviranja usluge Mastercard 3D Secure ili Verified by Visa, koje omogućavaju bezbjedna online plaćanja.
 • Nikada ne unosite PIN kod prilikom kupovine putem Interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanje PIN koda.
 • Prilikom plaćanja na Internetu provjerite da li web stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https”.
 • Uvijek pročitajte sva obavještenja i poruke koje se pojave na ekranu prije samog plaćanja.
 • Ne preporučuje se korištenje kartice za plaćanja na nepoznatim web stranicama igri na sreću, kao ni na web stranicama za odrasle.
 • Preporučujemo Vam da izbjegavate vršenje online kupovine sa dijeljenih računara (npr Internet caffe).
 • Prilikom kupovine na Internetu obratite pažnju na simbol katanca pored web adrese; ukoliko je označen crvenom bojom, ili ukoliko pretraživač izbaci upozorenje da certifikat nije validan, nikako ne nemojte unositi podatke o svojoj platnoj kartici. 
 • Preporuka Sparkasse Bank je da  prilikom plaćanja u inostranstvu ili podizanja gotovine na bankomatima, uvijek izaberete valutu zemlje u kojoj se vrši plaćanje/ podizanje gotovine.
 • Obavezni ste poduzeti sve zaštitne mjere i osigurati Vašu karticu.
 • Ne smijete dati karticu ili njen broj bilo kojoj trećoj osobi, osim u svrhu transakcije.
 • Ako je kartica izgubljena, ukradena ili na bilo koji drugi način neadekvatno upotrebljena ili ako je Vaš PIN poznat nekoj trećoj osobi, obavezni ste o tome odmah obavijestiti procesni centar putem telefona 033 958 500 ili najbližu poslovnicu Sparkasse Bank dd BiH.
 • Klijent svaku zloupotrebu kartice može prijaviti nadležnim istražnim organima kako bi se proveo poseban postupak utvrđivanja nastale štete po klijenta.

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije:

 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300 

 

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak