Svugdje dobrodošla, Šparkastična Shop&Fun kartica!

Imate potrebu za kupovinom novog namještaja, kućanskih aparata ili računara, a sve to želite kupiti na rate? Sa našom Shop&Fun karticom za plaćanje na rate, možete ispuniti svoje želje odmah, “razvući” plaćanje na duži vremenski period, a da pri tome ne opteretite vaš kućni budžet.

Ovo je jedinstvena kartica na domaćem tržištu s kojom imate mogućnost kupovine na rate na svim prodajnim mjestima.

Shop&Fan kartica za rate vam omogućava:

 • kupovina do 36 rata
 • kupovinu bez kamate do 12 mjeseci
 • kupovinu na preko 20 hiljada prodajnih mjesta u BiH
 • kupovinu na 33 miliona prodajnih mjesta u svijetu
 • kupovinu putem Interneta
 • odgodu plaćanja do 50 dana
 • provjeru limita i raspoloživog iznosa na svim bankomatima Sparkasse Bank 24/7
 • podizanje gotovine na bankomatu uz otplatu na rate do 36 mjeseci

Posebne pogodnosti:

 • maksimalna sigurnost plaćanja na internetu kroz 3D Secure sigurnosni standard,
 • mogućnost ostvarenja popusta pri kupovini na posebno označenim prodajnim mjestima,
 • otplata dospjelih rata će biti izvršena automatizmom sa vašeg tekućeg računa 20. dana u mjesecu.

Šta trebate znati da biste ugodno koristili vašu Shop&Fun karticu za plaćanje na rate?

Limit potrošnje

Banka odobrava limit po kartici ovisno o vašoj kreditnoj sposobnosti, a raspoloživi limit za kupovinu na rate možete provjeriti na bankomatu u svakom trenutku kroz opciju "Stanje računa". ( slika 1. i 2.).

Slika 1

Nakon što ubacite karticu u bankomat pojavit će vam se sljedeći ekran: 

Slika 2

Ukoliko odaberete opciju "Stanje računa", bit će vam prikazano:

Stanje raspoloživog limita- predstavlja ukupan iznos koji možete trošiti za kupovinu na rate (slika 2.)

Raspoloživi iznos za rate – predstavlja maksimalni zbir svih rata. Zbir rata zavisi od vaše kreditne sposobnosti, što se utvrđuje u trenutku odobravanja vaše kartice. Sa svakom kupovinom ili uplatom raspoloživi iznos za rate se mijenja, a informaciju o visini rata za naredne kupovine možete uvijek dobiti na svim bankomatima Sparkasse Bank. (slika 2)
Odabirom opcije „OK” – bankomat će vam vratiti karticu.
Odabirom opcije „Ispiši” – bankomat će vam izbaciti listić sa istim informacijama kao na ekranu.

Informacije o stanju raspoloživog limita i raspoloživog iznosa na rate možete dobiti i putem mBanking i netBanking aplikacije.

Korisničku podršku 24/7 možete dobiti pozivom na broj:
033 958 500

Profil potrošnje

Prilikom plaćanja Shop&Fun karticom svaka vaša kupovina ili podizanje gotovine na bankomatu, biće podijeljeno na određeni broj rata, u zavisnosti od potrošnog iznosa.

Broj rata na koje želite da se podijeli vaša potrošnja, određujete odabirom unaprijed definisanih profila potrošnje.

Ukoliko po aktiviranju kartice ne odaberete svoj profil potrošnje, Banka će vam automatski dodijeliti bazni profil ( osnovni profil). Dodijeljeni profil, naknadno možete možete izmijeniti u skladu sa vašim potrebama, posjetom u najbližoj poslovnici Sparkasse Bank.

U nastavku vam donosimo detaljan pregled pet dostupnih profila potrošnje, kako bismo mogli odabrati upravo onaj, koji najviše odgovara vašim kupovnim navikama i potrebama.

Osnovni profil Potrošni iznos/ KM Broj rata
do 50,00 1
od 50,01 do 250,00 6
od 250,01 do 500 12
od 500,01 do 1.000 24
od 1.000,01 do 10.000 36
Profil 1 Potrošni iznos/ KM Broj rata
do 50,00 1
od 50,01 do 300,00 6
od 300,01 do 10.000,00 12
Profil 2 Potrošni iznos/ KM Broj rata
do 100,00 3
od 100,01 do 200,00 6
od 200,01 do 500,00 12
od 500,01 do 1.000,00 24
od 1.000,01 do 10.000,00 36
Profil 3 Potrošni iznos/ KM Broj rata
do 50,00 1
od 50,01 do 300,00 6
od 300,01 do 1.000,00 12
od 1.000,01 do 2.000,00 24
od 2.000,01 do 10.000,00 36
Profil 4 Potrošni iznos/ KM Broj rata
do 50,00 1
od 50,01 do 600,00 6
od 600,01 do 2.000,00 12
od 2.000,01 do 5.000,00 24
od 5.000,01 do 10.000,00 36

Primjer kupovina:

Ukoliko vam je odobreni limit po kartici 1.200,00 KM, i u skladu s tim definisan raspoloživi iznos za rate od 200,00 KM, pogledajte u nastavku kako se raspoređuju vaše kupovine u slučaju Profila 1.

Iznos kupovine

Broj rata

Iznos mjesečne rate

500, 00 KM

12 rata

41,67 KM

300, 00  KM

6 rata

50,00 KM

200, 00  KM

6 rata

33,33 KM

100, 00 KM

6 rata

16,67 KM

Ukupno za platiti

20. u narednom mjesecu

141,67 KM

Važno je znati:

 • Svakom mjesečnom uplatom dospjelih rata limit za kupovinu se povećava, pa iznos koji ste uplatitli ponovno možete koristiti za kupovinu na rate!
 • Mjesečna otplata vaših rata obavlja se automatizmom, svakog 20. dana u mjesecu, sa raspoloživog stanja vašeg tekućeg računa, o čemu će vas Banka obavještavati kroz redovne mjesečne izvode po tekućem računu i kartici za plaćanje na rate.
 • Ukoliko to želite, možete prijevremeno zatvoriti neku od učinjenih transakcija, čime oslobađate visinu mjesečnog limita za rate.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300

Prijavite problem

U slučaju gubitka, krađe kartice ili ukoliko je transakcija koju ste namjeravali obaviti odbijena, na raspolaganju Vam stoji 24-satna podrška putem telefona:

033 280 300 033 958 500