U nastavku su pravila i izvučeni dobitnici nagradne igre "Karticom plati, pola vrati" koja je trajala do 31.08.2020. godine.

 

Dobitnici

Dobitnici iznosa 100KM:

ADNAN BRANKOVIĆ
ADMIR KUSTURA
DARKO BUZUK
MAIDA ADEMOVIĆ
NINA ŽIGA
ANISA HAJRULAHOVIĆ
SENADA DURAN
NEJRA ALIĆ

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


MARA TODIĆ
SRĐAN ČIKOJEVIĆ

Dobitnici nagradnog iznosa 100KM:


SENADA SAKOČ
DŽENAN ĆATOVIĆ
ORHAN IDRIZOVIĆ
ASMIR HUSEJNOVIĆ
SULJO RIZVANOVIĆ
VANDA ČIBUKČIĆ
AIDA IMAMOVIĆ-MUJAGIĆ
ALMA ČUSTOVIĆ

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


NATAŠA BOJOVIĆ
BOJAN DRAGIŠIĆ

Dobitnici nagradnog iznosa 100KM:

EMIR RAHMANOVIĆ
AIDA KASUMOVIĆ-NOVICKI
LEJLA ELEZOVIĆ
ZLATA EKIĆ
RAMIĆ SENAD
NEDŽAD GRIZOVIĆ
NERMIN MUHAREMAGIĆ
VIKTORIJA BOŠNJAK


Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu od 100KM:


SANIN STARČEVIĆ
MIĆO PLANINČEVIĆ

Dobitnici nagradnog iznosa od 100KM:TARIK ŠABETA
DŽEVAD OSMANOVIĆ
ŠEHIDA DELIĆ
AZIZA BRADARIĆ
HASAN PAČARIZ
RADENKA ELEZ
EMIR ZUKIĆ
ELSADA MUHAMEDBEGOVIĆ

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


DANIJELA SIMENDIĆ
VEDRAN JOVANOVIĆ

 

Dobitnici nagradnog iznosa od 100KM:VANESA KUSTURICA-MUTEVELIĆ
NERMANA DIZDAREVIĆ
HARIS MRKONJA
NERMINA OSMANOVIĆ KURBEGOV
NAILA KORDIĆ
SENAD PARGANLIJA

MAJA KAPETANOVIĆ

DŽENAD ĆATIĆ

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


MILAN MILOJEVIĆ
SAŠA RADOVANOVIĆ

Dobitnici novčanog iznosa 100KM:

 

MILAN DEBELNOGIĆ
MATO MATKOVIĆ
AMRA LJUCA
SENAD HUSETIĆ
ENISA HAJDAREVIĆ-ILIĆ
KORANA ĆERIĆ-HODŽIĆ
ALEN KAPKOVIĆ
SABINA HODŽIĆ


Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:JELENA DOKMAN
MARKO BIJELIĆ

Dobitnici novčanog iznosa od 100KM:


MEHMEDALIJA GOROVIĆ
FATA MILJKOVIĆ
SENADA KURTI
ALMA MUJANOVIĆ
SADINA TANJIĆ
VANESA KUSTURICA-MUTEVELIĆ
AIDA KASUMOVIĆ-NOVICKI
ADIS MEHIĆ

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


ŽELJKO STEVANOVIĆ
ANITA KOVAČEVIĆ

Dobitnici novčanog iznosa od 100KM:

ANESA GLUŠAC
NEDIM KURBEGOVIĆ
EMIR MURATBEGOVIĆ
SELMA IMŠIRAGIĆ-ZOVKO
MIRSAD KARAHODŽIĆ
EMIR MURATBEGOVIĆ
HAJRIJA ALIĆ
EMINA KRVAVAC

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu od 100KM:


NATAŠA SIMIĆ
JELENKO LOLIĆ

Dobitnici novčanog iznosa od 100KM:


SAMIR PERENDA
EDIN SOFTIĆ 
SENADA PADALO
MENSURA BURINA
AZEMINA PAŠALIĆ
EDIN ZJAJO
SANEL SARHATLIĆ
GORAN ĆATIĆ


Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


PERO MIĆIĆ
GORAN MARKOVIĆ

Dobitnici novčanog iznosa 100KM:


SULEJMAN HUSIĆ
DŽENITA OMERIKA
DANIJELA BATINOVIĆ
JASMINA BAJRAMOVIĆ
ELVIR VEHABOVIĆ
AMEL ĐIPA
EDIN MUJAKIĆ
ADNAN CRNICA

Dobitnici poklon bona Centrum u iznosu 100KM:


JELENA DOKMAN
DANIJEL LAZIĆ