Namjena

u 24h Zoni su smješteni najsavremeniji, multifunkcionalni uređaji na kojima imaoci kartica mogu obavljati čitav niz konvencionalnih šalterskih usluga, bilo kada i bez čekanja u redu.  

 

Vrste uređaja i usluge u 24h Zoni

 

  • ATM (podizanje gotovine, promjena PIN-a, provjera stanja na računu, brzi cash krediti)
  • MATM  (konverzija valuta EUR, USD, CHF, HRK u KM)
  • DEPOZITNI UREĐAJ (polog pazara)
  • ELEKTRONSKI PEČAT (predavanje platnih naloga u zemlji uz automatsku ovjeru)

 

Dostupnost 24h Zone

Pristup zoni je moguć u bilo koje vrijeme. Za ulazak je samo potrebno provući karticu na ulazu.

Posebna prednost zone je to da su pristup i korištenje mogući sa svim karticama, bez obzira na vrstu, brand i izdavaoca kartice.