imageSparkasse Bank Vas nagrađuje za svaku uspješnu preporuku. Jer dobre stvari treba podijeliti sa drugima!

 

Imate pozitivna iskustva u poslovanju sa našom bankom i želite nas preporučiti Vašim prijateljima, članovima porodice ili saradnicima?

 

Mi ćemo Vas nagraditi za svaku Vašu uspješno realiziranu preporuku!

Ako osoba koju ste preporučili realizuje: Na Poklon kartici
dobijate:
tekući račun i prijem redovnih mjesečnih primanja

30 KM

tekući račun i prijem redovnih mjesečnih primanja

+ podnesen zahtjev za kredit

50 KM

 

  1. Popunite dio kupona “Davalac preporuke” i podijelite ih osobama kojima nas želite preporučiti.
  2. Osoba kojoj ste nas preporučili popunjava i predaje kupon pri realizaciji usluge u bilo kojoj od naših poslovnica, do isteka Programa preporuka shodno Pravilima objavljenim na www.sparkasse.ba.
  3. Sparkasse Bank Vas na mjesečnom nivou obavještava (SMS ili email) o Vašim uspješnim preporukama/iznosu koji Vam je uplaćen na Poklon karticu.  
  4. Podignete Vašu novu MasterCard Poklon karticu sa položenim iznosom u Vašoj matičnoj poslovnici i koristite je za plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima širom BiH i inostranstvu, kao i putem interneta.

 

Dobitnici Poklon kartice sa položenim iznosom!

Prvi krug izvlačenja:

Vedran Vidović
Mustafa Sejdinović
Alma Babić
Aida Kanlić
Azra Rizvo
Sanela Ferhatbegović Berbić
Senaid Obuća

Za više informacija o programu preporuka posjetite našu najbližu poslovnicu ili pozovite naš Info centar: 033 280 300