Trajni nalog

  • Trajni nalog za kredite
  • Trajni nalog za unutrašnji platni promet

Trajni nalog predstavlja bezuvjetnu instrukciju koju Klijent daje banci da sa njegovog računa otvorenog kod Banke, u određenim vremenskim periodima, prenese odnosno prenosi određeni iznos novca sa određenom svrhom, na račun koji u svom zahtjevu odredi Klijent. Korištenje usluge trajnog naloga Klijent inicira popunjavanjem i potpisivanjem obrasca zahtjeva za korištenje usluge trajnog naloga. 

 

Klijent ima mogućnost ugovaranja trajnog naloga za kredit ili za unutrašnji platni promet.

 

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300