VISA Business Revolving kartica

Kartica je namijenjena:

Pravnim licima koja imaju otvoren transakcijski račun kod Banke, posebno komanije čiji rukovodioci i odabrani uposlenici redovno vrše plaćanja i/ili podižu sredstva sa računa kompanije.

 

Preduslov:

Otvoren transakcijski račun firme u Sparkasse Bank.

Prednosti korištenja VISA Business Revolving kartice:

 • plaćanje u zemlji i inozemstvu kao i na internetu,
 • podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta,
 • kartica je praktična za plaćanja roba i usluga na poslovnim putovanjima:
  » putne karte,
  » hoteli, restorani, prodajni objekti,
  » poslovni ručkovi i troškovi reprezentacije,
 • kancelarijski materijal i sl.

Opcije korištenja:

Kartice svih korisnika se vežu za posebnu revolving partiju kredita i raspoloživi iznos unutar iste.

Sve transakcije evidentiraju se na izvodu tog namjenskog računa.

Dokumentacija koja vam je potrebna:

 • dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u Banci),
 • dokumentacija odobrenog revolving kredita,
 • ispunjen Zahtjev za izdavanje VISA Business Revolving kartice.

Period izdavanja:

Kartica se izdaje na period od 2 godine.

Dnevni limiti:

 • na bankomatima - 1.000 KM,
 • na POS terminalima - 2.000 KM,
 • maksimalni iznos za kupovinu - 2.000 KM,
 • kumulativno - 5.000 KM,
 • broj transakcija - 15.

Usluge BEZ NAKNADE:

Kupovina na POS terminalima u BiH i inozemstvu:
24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja.