Mastercard Business Debit kartica

Namjena kartice

Zaposlenim osobama u preduzećima i institucijama koje su komitenti Banke, a čiji  zaposlenici imaju potrebu za plaćanjima na teret preduzeća u kojem su zaposleni.

Preduslov:

 • Otvoren transakcijski račun firme u Sparkasse Bank
 • Izvšena identifikacija korisnika u skladu sa internim aktima Banke

 

Prednosti korištenja  Business Debit kartice:

 • plaćanje širom svijeta 
 • praktično sredstvo plaćanja na poslovnim putovanjima - putne karte, troškovi reprezentacije, hotelski troškovi itd
 • Online plaćanje, gdje je kartica zaštićena 3D Secure sigurnosnim standardom

Opcije korištenja:

 • Svaka pojedinačna kartica je vezana za specijalni kartični račun na koji ovlašteno lice vrši prenos sredstava sa transakcijskog računa firme i time ograničava raspoloživi iznos sredstava na tim računima.
 • Sve transakcije vršene putem kartica se evidentiraju na izvodima sa specijalnih kartičnih računa.
 • Dnevni limita u iznosu 2.000 KM

Dokumentacija koja vam je potrebna:

 • dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u Banci),
 • ispunjen Zahtjev za izdavanje Mastercard Business Debit kartice.

Period izdavanja

Kartica se izdaje na period od 4 godine.

Dnevni limit iznosi 2000 KM s mogućnošću korištenja:

● Plaćanja (korištenjem POS terminala i/ili Online plaćanja) 2000 KM
● broj transakcija - 15

Na zahtjev Klijenta, Banka može izvršiti izmjenu dnevnog limita i način korištenja istog.

 

Usluge BEZ NAKNADE:

 • Članarina
 • Izdavanje prve (osnovne) kartice
 • Kupovina na POS terminalima u BiH i inostranstvu

Kao prva banka na BH tržištu uveli smo i 3D Secure sigurnosni standard, koji našim klijentima pruža najviši nivo zaštite prilikom kupovine putem interneta.

Visa, Maestro i MasterCard kartice koje izdaje Sparkasse Bank su sada ne samo prve, nego i jedine u BiH zaštićene ovim sigurnosnim standardom, kojeg na globalnom nivou primjenujuju kuće VISA International i MasterCard Worldwide, a poznat je i pod nazivom "MasterCard SecureCode" ili "Verified by Visa".