Customer Desk i FX Proizvodi

Želite izbjeći komplikovane procedure i visoke troškove kupovine i prodaje deviza putem inozemnih banaka? Alternativu vam nudi naše Odjeljenje trgovanja koje sa vama kotira fer-tržišnu cijenu.

 

Transakciju o kupovini ili prodaji jedne valute za drugu možete izvršiti u našoj Banci:

 • bez limita u iznosima,
 • uz mogućnost završavanja posla sa istim danom izvršenja,
 • uz pojednostavljene procedure.

Odaberite odgovarajući proizvod:

 

FX TODAY transakcija

 • kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospjećem istog dana kada je transakcija zaključena,
 • posao se zaključuje telefonom, fax-om ili e-mailom,
 • kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom bankarskom tržištu deviza.

 

 

FX SPOT TRANSAKCIJA

 • kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospjećem za dva radna dana od zaključenja transakcije,
 • kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom bankarskom tržištu deviza.

 

 

FX FORWARD

 • dogovor dvije strane o kupoprodaji deviza po unaprijed određenom kursu/tečaju na tačno određeni datum u budućnosti,
 • forward poslove je moguće raditi sa dospjećem dužim od dva radna dana,
 • klijent izvršava kupoprodaju deviza po povlaštenom kursu/tečaju na datum dogovoren u budućnosti,
 • posao se zaključuje telefonom, fax-om ili e-mailom,
 • predstavlja idealan proizvod za zaštitu budućih novčanih tokova.

 

 

FX ORDER

 • narudžba za kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu koja biva, izvršena tek kada i ukoliko se na tržištu dostigne kurs koji vi unaprijed odredite,
 • vaša narudžba ostaje otvorena u toku radnog vremena i noći, sve dok se ne izvrši ili je vi opozovete, što možete učiniti u svakom trenutku prije izvršenja,
 • postavljanje narudžbe vrši se telefonom, fax-om ili e-mailom.

 

Rado ćemo vam dati detaljnije informacije, kontaktirajte nas:


Senad Buturović
Tel: +387/33 280 326
senad.buturovic@sparkasse.ba


Tarik Širbegović
Tel: +387/33 280 321
tarik.sirbegovic@sparkasse.ba