Sparkasse Bank d.d. i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) su potpisale Sporazum o garanciji za kreditni portfolio u iznosu 8 miliona USD, sa ciljem jednostavnijeg i bržeg pristupa finansijskim sredstvima za općine, mikro klijente, mala i srednja preduzeća.
 

Korisnici: Opštine, mikro klijenti, mala i srednja preduzeća;

Namjena: Finansiranje razvojnih projekata općina. Finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, koja se bave proizvodnim djelatnostima  i imaju perspektivne projekte;

Iznos kredita:  do 1,5 mil USD

Rok otplate:     od 6 mjeseci do 10 godina (120) mjeseci   

Pogodnosti:  Preduzeća koja imaju perspektivne projekte koji su kompatibilni sa namjenom garantne kreditne linije, mogu lakše obezbijediti adekvatne instrumente osiguranja

Pogodnosti:      

Preduzeća koja imaju perspektivne projekte koji su kompatibilni sa namjenom garantne kreditne linije, mogu lakše obezbijediti adekvatne instrumente osiguranja

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300