Ponuda za turistička preduzeća

U partnerstvu sa projektom USAID Turizam i Advantage Austria pokrenuli smo program promocije bh. turističkih potencijala i podrške ovom sektoru. 

U okviru toga kreirana je posebna ponuda kreditnih proizvoda za turistička preduzeća sa otplatnim modelima koji prate sezonalnu dinamiku njihovog poslovanja, a oni su: 

Revolving kredit - kratkoročni kredit uz mogućnost prolongacije

Ova vrsta kredita vam omogućava korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama vašeg poslovanja, a u svrhu održavanja likvidnosti i finansiranja povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima.

 

Kredit za obrtna sredstva

Namjena ovog kredita je dugoročno finansiranje obrtnih sredstava koja su vam potrebna u redovnom poslovanju, u svrhu povećanja prometa i zarade uz stabilan novčani tok.

Dugoročni investicijski kredit 

Namjena ovog kredita je finansiranje investicionih projekata, ulaganje u opremu, poslovne prostore i ostala stalna sredstva te finansiranje početnih ili dodatnih obrtnih sredstava u funkciji pokretanja investicionog projekta.

 Dodatni benefit za korisnike kredita je i tehnička asistencija partnera USAID Turizam, koja se ogleda u konzultantskim uslugama za kompanije s ciljem unapređenja poslovanja te usklađivanja sa evropskim turističkim standardima.

 

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije ☎ 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima ☎ 033 280 300