Subvencionirane kreditne linije

Sparkasse Bank dd BiH je u saradnji sa partnerima iz javnog sektora kreirala posebne kreditne linije za privredne subjekte po znatno povoljnijim uslovima. U fokusu je plasman kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima prema prethodno definisanim uslovima.

Detaljnije informacije o dostupnim kreditnim linijama pronađite u nastavku.