Projektno finansiranje

Projektno finansiranje je dugoročno finansiranje (stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih) infrastrukturnih ili industrijskih projekata koje se bazira na projiciranim novčanim tokovima, a ne samo na kreditnoj sposobnosti klijenta.

Projektno finansiranje obuhvata učešće klijenta u samom projektu, a kao obezbjeđenje plasmana za projektno finansiranje se u pravilu uzima predmetna projektna imovina, ali ne isključuje i druge oblike osiguranja.

Otplata projektnog finansiranja dolazi isključivo od novčanog toka predmeta projektnog finansiranja, a kao dodatni elementi analize uzimaju se kreditna sposobnost klijenta i druga imovina i instrumenti npr. ugovori o prihodima na predmetu projektnog finansiranja.

Ne finansira se kupovina zemljišta za izgradnju nekretnina.

Učešće investitora u projektu zavisi od veličine projekta, boniteta klijenta, planiranih novčanih tokova, predprodaje, ugovora o izdavanju, a minimalno podrazumijeva zemljište za gradnju i sve potrebne dozvole.

Način otplate

Kvartalnim i polugodišnjim ratama glavnice ili anuitetima uz grace period u zavisnosti od vrste projektnog finansiranja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300