Okvir za dokumentarno poslovanje

Ovaj proizvod omogućava višekratno izdavanje garancija i akreditiva za vrijeme perioda pokrivenog okvirnim ugovorom. Svi proizvodi iz odobrenog okvira se izdaju na osnovu naloga i zahtjeva za izdavanje garancije, ili zahtjeva i naloga za otvaranje akreditiva (bez potrebe potpisivanja ugovora za pojedinačne plasmane).


Iznos okvira: U zavisnosti od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate / korištenje: Okvir na 36 mjeseci. U periodu važenja okvira, klijentu se mogu izdavati sve vrste garancija/akreditiva. Krajnji rok važenja plasmana ne može prelaziti krajnji rok važenja okvira.

Način otplate: Okvir ističe po dospijeću ugovorenog roka, a zatvaranje svakog proizvoda u skladu sa uslovima pod kojima je plasiran.