EIF-InnovFin za inovativna preduzeća

Sparkasse Bank i Evropski investicioni fond (EIF) su uspostavili saradnju po pitanju kreditno-garantne linije kroz program InnovFin – Fond Evropske unije koji je podrška finansiranju klijenata koji ulažu u istraživanje i inovacije

  • Kreditno-garantna linija omogućava  finansiranje klijenata uz garanciju EIF-a
  • Krediti za tekuću likvidnost, obrtna sredstva i investicijski krediti
  • Najmanji iznos kredita 25.000 EUR sa rokom otplate do 120 mjeseci

Finansiranje klijenata uz garanciju EIF-a će prihvatljivim klijentima Sparkasse Bank, biti omogućeno do  31.12.2022. godine.

Do 30.06.2021. godine kreditno-garantna linija se može koristiti za finansiranja s ciljem prevazilaženja poteškoća u poslovanju koje može izazvati uticaj COVID-a.