Oročeni depoziti

Ugovaranje namjenskih i nenamjenskih depozita u skladu sa internim aktima banke. Obračun i isplata kamate na oročena sredstva se vrši u skladu sa politikom kamatnih stopa u poslovanju sa pravnim licima.

 

Nenamjenski oročeni depoziti 

Depoziti oročeni na određeno vrijeme na depozitnom računu.
Rok oročenja: prema zahtjevu klijenta.
Valuta: KM; EUR; USD; CHF

Namjenski oročeni depoziti
Depoziti oročeni samo za određenu namjenu, na namjenskom depozitnom računu, prema roku koji je definisan uslovima plasmana za koji se vrši polog.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300