Nenamjenski kredit sa jemcima čija sredstva se isplaćuju na vaš tekući račun, a koristite ih prema vlastitim potrebama.

Rok otplate: do 10 godina
Iznos kredita: do 40.000 KM
Kamatna stopa: NKS već od 8,0% = EKS 8,71%**
Naknada za obradu: 1,5%

Zamjenski kredit sa jemcima koji koristite za otplatu svih ili dijela kreditnih obaveza u urednoj otplati, koje imate u drugim bankama. Do 30% odobrenog iznosa zamjenskog kredita može biti nenamjenski korišteno, isplatom na tekući račun ili podizanjem gotovine.

Rok otplate: do 10 godina
Iznos kredita: do 40.000 KM
Kamatna stopa: NKS već od 7,5% = EKS 7,66%**
Naknada za obradu: 0%

Gotovinski kredit na bankomatu, jedinstven proizvod na našem tržištu, bez kamate, omogućava vam da:

• podižete manje iznose kredita iz odobrenog limita, kada vi to želite,
• birate na koliko rata želite kredit (3, 6, 9 ili 12),
• koristite mogućnost odgode plaćanja do 50 dana.

Iznos kredita: od 300 do 4.000 KM

U tablici ispod, pogledajte visinu naknada za podizanje gotovinskog kredita na bankomatu:

Vrsta kreditaVisina naknade
Kredit na 3 rate3,50%od iznosa transakcije/EKS3,63%
Kredit na 6 rata4,50%od iznosa transakcije/EKS4,72%
Kredit na 9 rata5,50%od iznosa transakcije/EKS5,83%
Kredit na 12 rata6,00%od iznosa transakcije/EKS6,39%

**Efektivne kamatne stope izračunate su na iznos kredita od 40.000 KM, uz maksimalan rok otplate za korisnike VIP paketa.
Za sve kredite sa rokom otplate od 36 mjeseci i više ugovara se valutna klauzula EUR.