Sparkasse Bank dd BIH u skladu sa Zakonom o bankama FBIH I Odlukom o objavljivanju podataka i informacija Banke, u nastavku vrši objavljivanje istih.