Poštovani klijenti, 

ukoliko želite uporediti naknade naše banke sa naknadama drugih banaka to možete uraditi putem portala Agencije za bankarstvo Republike Srpske: