INFORMACIJE O PODNOSIOCU ZAHTJEVA


PODACI O ZAPOSLENJU:


PODACI O PRIMANJIMA:


ZAHTJEV ZA KREDITNU KARTICU:

*Skenirani dokumenti moraju biti u PDF formatu.


Izjava klijenta:

Potvrđujem istinitost navedenih podataka i izjavljujem da sam prije podnošenja zahtjeva upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Sparkasse Bank, te da popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva sam sa istim saglasan.
Istovremeno dajem saglasnost da banka izvrši provjeru podataka o mojim zaduženjima u Centralnom registru kredita (CRK) te da Banka zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.
Nadalje sam saglasan da me Sparkasse Bank putem mail-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama.


* Obavezna polja