Zahtjev za kredit


INFORMACIJE O PODNOSIOCU ZAHTJEVA


PODACI O ZAPOSLENJU


PODACI O PRIMANJU


ZAHTJEV ZA KREDIT

*Skenirani dokumenti moraju biti u PDF formatu.


Izjava klijenta:


Potvrđujem istinitost navedenih podataka i izjavljujem da sam prije podnošenja zahtjeva upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Sparkasse Bank dd, te popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva sam sa istim saglasan. Istovremeno dajem saglasnost da Banka izvrši provjeru podataka o mojim zaduženjima uključujući i kontakte sa trećim licima te da Banka zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja. Nadalje sam saglasan da me Sparkasse Bank putem email-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama.


* Obavezna polja