imageŽiro račun

Žiro račun je račun namijenjen domaćim fizičkim licima za obavljanje trajne ili povremene djelatnosti, a koji ostvaruju prihode po osnovu:

  • ugovora o djelu,
  • prihod od poljoprivrede i sumarstva (otkup mlijeka, plodova i sl.),
  • honorarnog rada,
  • autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja,
  • dobitaka od igara na sreću i drugih propisanih osnova,
  • izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina,
  • ostalih poslova.

UGOVARANJE

Žiro-račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici banke.

RASPOLAGANJE RAČUNOM:

Sredstvima na žiro računu možete raspolagati u visini raspoloživih sredstava, na salterima Sparkasse Bank.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • kopija lične karte ovjerena od strane nadležnih organa,
  • original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).