imageVisa kreditna kartica pokrivena depozitom

VISA kreditna kartica pokrivena depozitom je kartica vezana za oročenu štednju koja Vam omogućava da istovremeno štedite i trošite svoj novac po izuzetnim uslovima:

 • na kreditnu karticu plaćate najpovoljniju kamatu u BiH, samo 8,99%*

*Nominalna kamatna stopa=Efektivna kamatna stopa

 Iznos kredita koji možete koristiti:

 • 95% od iznosa oročenja max. 10.000,00 KM

 Period izdavanja kartice:

 • kartica se izdaje na period od 2 godine

 Instrumenti obezbjeđenja koji su Vam potrebni:

 • depozit u minimalnom iznosu od 100% oročen na minimum 13 mjeseci,
 • založno pravo na novčanom depozitu.

 Možete postati korisnik ako ste:

 • fizičko lice,
 • Bh. državljanstvo i stalno prebivalište u BIH,
 • punoljetna osoba.

Dokumentacija koja Vam je potrebna:

 • zahtjev za otvaranje kartice dostupan na šalterima i web stranici banke,
 • kopija CIPS lične karte,
 • potvrda o prebivalištu Obrazac PBA-1 za podnosioca zahtjeva.