imageVisa Electron debitna kartica

Možete postati korisnik ako ste:

 • imalac ili otvorite račun u našoj banci.

Usluge koje Vam nudimo:

 • plaćanje i podizanje gotovine bankomatima i POS terminalima širom svijeta - 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja,
 • isplata redovnih mjesečnih primanja putem tekućeg računa,
 • izdavanje dodatnih debitnih kartica,
 • korištenje prekoračenja po tekućem računu.

Dokumentacija koja Vam je potrebna:

 • zahtjev za otvaranje kartice dostupan na šalterima i web stranici Banke,
 • kopija CIPS lične karte,
 • potvrda o prebivalištu Obrazac PBA-1.

Period izdavanja:

 • kartica se izdaje na period od 4 godine.

Iznos prekoračenja po računu koji možete ugovoriti:

 • jedna do tri mjesečne plaće,
 • uključujući i druga redovna mjesečna primanja koja prispjevaju na Vaš račun u našoj banci.

Period ugovaranja prekoračenja:

 • prekoračenje po računu se ugovara na 12 mjeseci, uz mogućnost automatskog produženja.

Usluge BEZ NAKNADE:

 • izdavanje kartice,
 • podizanje gotovine na bankomatima Sparkasse Bank,kao i na gotovo 7000 bankomata Erste i Sparkasse grupe (Austrija, Češka, Slovačka,Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Ukrajina, Crna Gora i Makedonija) je bez naknade
 • kupovina na POS terminalima