Uprava i Nadzorni odbor

Sanel Kusturica, Direktor

Funkcije u nadležnosti:
- Sektor za poslovanje sa stanovništvom
- Sektor operacija
- Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
- Direkcija za marketing, komunikacija i kvalitet usluge
- Direkcija sekretarijata i regulatorne usklađenosti

Nedim Alihodžić, Izvršni direktor

Funkcije u nadležnosti:
- Direkcija IT/ORG
- Direkcija za sigurnost i upravljanje imovinom
- Sektor za poslovanje s privredom
- Sektor sredstava

Amir Softić, Izvršni direktor

Funkcije u nadležnosti:
- Sektor upravljanja rizicima
- Direkcija pravnih poslova
- Direkcija računovodstva i kontrolinga
- Direkcija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ( KUPIT )
- Direkcija operativnih rizika i informacijske sigurnosti

Sava Dalbokov, predsjednik

Gerhard Maier, član

Mag. Renate Ferlitz, član

Dr. Georg Bucher, član

Ismeta Čardaković, Član