imageSparkasse Bank. Najsigurnije mjesto za Vašu štednju.

Iza nas stoji jedna od najvećih i najstabilnijih austrijskih bankarskih grupacija, Steirmerkische Sparkasse, koja je tokom tradicije od dva stoljeća usavršavala umijeće čuvanja i brige o novcu svojih štediša. Sparkasse Bank je pouzdan partner svojim klijentima koji na prvo mjesto stavlja SIGURNOST NJIHOVE UŠTEĐEVINE.

Ovu sigurnost Vam garantuju: 

  • poslovni uspjeh i kapitalna snaga Sparkasse Bank u BiH,
  • članstvo u Agenciji za osiguranje depozita na iznose do 50.000 KM,
  • sigurnost naše matične banke koja izdaje plativu bankarsku garanciju na oročenu štednju u iznosu preko 20.000 KM - Sparkasse Bank je prva i jedina banka u BiH koja nudi ovu vrstu garancije!

Štednja je korisna navika te bi smo svi trebali razmišljati na vrijeme o modelu štednje koji je prihvatljiv za nas i na taj način obezbijediti sigurnu budućnost. Možete početi dolaskom u našu poslovnicu i otvaranjem štednog računa u roku od nekoliko minuta sa dva osnovna dokumenta: 

  • kopija CIPS lične karte ili pasoša,
  • potvrda o prebivalištu Obrazac PBA-1.

Dodatna dokumentacija za specifične štedne račune:

  • za dječiju štednju - original ili kopija rodnog lista djeteta, 
  • za studentsku štednju – kopija index-a.

Iz naše palete štednih proizvoda možete odabrati štedni model koji najviše odgovara Vašim potrebama!