imageŠtednja po viđenju

Kome je namijenjena?

Štednja po viđenju namijenjena je svima koji žele štediti na način da su im sredstva na štednom računu dostupna u svakom trenutku.

Štednjom po viđenju Sparkasse Bank odabrali ste:

  • fleksibilnost u pristupu koja Vaša sredstva čini uvijek dostupnima,
  • sigurnost Vaših sredstava,
  • štednju u valuti po Vašem izboru.

 

Pregled kamatnih stopa:
 

Sredstva na štednim ulozima po viđenju za valute KM, EUR i ostale valute

NKS*=0,10 % godišnja

EKS**=0,10% godišnje

*NKS- Nominalna kamatna stopa

**EKS- Efektivna kamatna stopa

Potrebna dokumentacija:

  • Fotokopija lične karte
  • CIPS prijava