imageStambeni krediti sa hipotekom

Razmišljate o kupovini stambenog prostora ili možda želite da izgradite svoj novi dom? Želite bolji stan ili kuću? Vašu stambenu jedinicu je potrebno adaptirati ili renovirati ?

Namjena kredita:

Stambeni krediti Sparkasse Bank služe isključivo za kupovinu stambenih jedinica, njihovu izgradnju i dovršavanje, dogradnju, renoviranje i adaptaciju stambenog objekta.

Iznos kredita:

 • Ovisno o kreditnoj sposobnosti/ KM

Rok otplate:

 • Do 30 godina

Instrument osiguranja:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara

 

Iskoristite akcijsku kamatnu stopu na stambene kredite sa hipotekom!

 • kamatna stopa već od 3,39% = EKS 4,35%*
 • neograničen iznos
 • naknada za obradu kredita 0,50%
 • za periode otplate do 10 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**

Informativni pregled anuiteta stambeng kredita u akciji:

Iznos u KM/

godine otplate

10 godina

15 godina

20 godina

25 godina

30 godina

50.000

506

382

319

283

262

70.000

708

535

446

397

367

100.000

1.012

764

638

567

524

150.000

1.518

1.147

956

850

786

200.000

2.024

1.529

1.275

1.133

1.048

*EKS za stambeni kredit izračunata je na iznos 70.000 KM, period otplate 60 mjeseci  i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

**Promjenjiva kamatna stopa je vezana za 12M Euribor.

 


Krediti obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine