Donacije i sponzorstva

Svojim sponzorskim i donatorskim aktivnostima pokušavamo dati svoj doprinos razvoju bh. sporta, kulture, umjetnosti, obrazovanja, ekološke osviještenosti, te humanitarnim i socijalno orijentisanim projektima.

Donacije su uglavnom jednokratne materijalne i finansijske podrške za pojedince i projekte, a kroz sponzorske aranžmane na duže periode ciljano usmjeravamo svoj društveni angažman tamo gdje smatramo da je najpotrebniji.