imagePaketi za plaćanje režijskih i ostalih računa koji šparaju Vaš novac. ŠPAR Paketi.

Mjesečno plaćanje režijskih, ali i ostalih računa na šalterima Sparkasse Bank, od sada je još pristupačnije.

Sa novim ŠPAR Paketima, uz jedinstvenu mjesečnu naknadu, troškovi provizije plaćanja Vaših računa mogu biti i do 4 puta niži!

Na raspolaganju Vam stoje dva modela paketa ŠPAR i ŠPAR+, a na Vama je da odaberete onaj koji će najbolje odgovarati broju uplata koje prosječno mjesečno obavljate.

 

Naziv paketaBroj naloga u paketuUkupna prosječna cijena naloga u banci ( bez paketa )Mjesečna cijena korištenja ŠPAR PaketaMjesečna ušteda za korisnika ŠPAR Paketa

 

ŠPAR

48,002,995,01

 

ŠPAR+

816,003,9912,01

Cijene i uštede u tablici su izražene u KM valuti.

Osnovni preduslov za otvaranje ŠPAR Paketa je otvoren tekući račun u Sparkasse Bank.

Definisani broj naloga iz ugovorenog paketa važeći je samo za jedan kalendarski mjesec  i može se izvršiti u okviru tog mjeseca.

Broj naloga koji se ne izvrše ne mogu se prenositi u naredi mjesec.

 

Za više informacija o ŠPAR Paketima posjetite nas u najbližoj poslovnici ili pozovite naš Info centar: 033 280 300