imageSiguran tekući račun. Sigurnost za samo 1 KM mjesečno!

Svim klijentima naše banke, preporučujemo uslugu Siguran tekući račun!

Sa Sigurnim tekućim računom, za samo 1 KM  dodatne mjesečne naknade (uz naknadu koju plaćate za održavanje računa), dobijate policu životnog osiguranja sa osiguranim iznosom od 6.000 KM!

U ovom paketu je sadržano i osiguranje od rizika gubitka ili krađe kartice sa osiguranom sumom od 1.000 KM, a u slučaju da uz kartice izgubite i lične dokumente, osiguranje pokriva troškove izdavanja novih do iznosa od 100 KM.

 


Za više informacija o usluzi, pozovite u naš Info centar 033 280 300