imageRevolving kredit

Revolving kredit Vam omogućava korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama Vašeg poslovanja, a u svrhu održavanja likvidnosti i finansiranja povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima.

Kreditna sredstva možete koristiti i vraćati prema Vašim potrebama, sukcesivno ili jednokratno.

Iznos kredita:
U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci banke.
Kamata se plaća samo na iskorišteni dio kredita. Naknada se plaća samo jednom za cijeli rok korištenja.

Vrste revolving kredita:

  1. Standardni revolving kredit na rok do 12 mjeseci, uz mogućnost prolongacije roka kredita za narednih 12 mjeseci, bez obaveze povrata sredstava, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani internim procedurama banke.
  2. Revolving 6+6 na rok od 6 mjeseci uz mogućnost prolongacije roka kredita za narednih 6 mjeseci, bez obaveze povrata sredstava, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani internim procedurama banke.