Računi

U zavisnosti od Vaših potreba, odaberite vrstu računa koja Vam odgovara:

 

  • tekući račun 
  • žiro račun

 

Potrebna dokumentacija:

  • kopija lične karte/pasoša
  • CIPS prijava o mjestu boravišta
  • popunjena pristupnica