imageProjektno finansiranje

Projektno finansiranje je dugoročno finansiranje (stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih) infrastrukturnih ili industrijskih projekata koje se bazira na projiciranim novčanim tokovima, a ne samo na kreditnoj sposobnosti klijenta.
Projektno finansiranje obuhvata učešće klijenta u samom projektu, a kao obezbjeđenje plasmana za projektno finansiranje, po pravilu, uzima se predmetna projektna imovina, ali ne isključuje i druge oblike osiguranja.
 
Otplata projektnog finansiranja dolazi isključivo od novčanog toka predmeta projektnog finansiranja, a kao dodatni elementi analize uzimaju se kreditna sposobnost klijenta i druga imovina i instrumenti npr. ugovori o prihodima na predmetu projektnog finansiranja.
Kupovina zemljišta za izgradnju nekretnina se ne finansira.

Učešće investitora u projektu zavisi od veličine projekta, boniteta klijenta, planiranih novčanih tokova, preprodaje, ugovora o izdavanju, a minimalno podrazumjeva zemljište za gradnju i sve potrebne dozvole.

Način otplate:

Kvartalnim i polugodisnjim ratama glavnice ili anuitetima uz grace period 3-6 mjeseci.