imagePoštovani predstavnici medija!

Materijali na ovim linkovima su pripremljeni za Vas.

Nadamo se, da će Vam biti korisni i svakako Vam stojimo na raspolaganju za
sve upite.

 

 

 

 

PR manager

Elmira Lalić
Tel: +387 33 280-395
Fax: +387 33 280-249