Platni promet

Sparkasse Bank klijentima nudi:

Vođenje računa:

 • transakcijski račun,
 • devizni račun.

Otvaranje računa za klijente je bez naknade.

Gotovinsko poslovanje:

 • polog gotovine na račun u KM valuti,
 • polog gotovine na račun u stranoj valuti,
 • polog gotovine u EUR sa konverzijom u KM,
 • podizanje gotovine,
 • obrada naloga za dnevnice za službeni put i putne troškove.

Usluge plaćanja:

PLATNI PROMET U ZEMLJI

Nalozi prema drugim domaćim bankama (žiro kliring i RTGS)

 • Ukoliko su nalozi (žiro kliring) primljeni do 12:00 sati biti će obrađeni sa datumom valute taj dan, odnosno do 15:30h (unesen i kontrolisan u sistemu Banke) ako su nalozi prema sistemu RTGS-a
 • Nalozi primljeni poslije 12:00 sati, biti će obrađeni sa datumom valute narednog radnog dana

Nalozi u korist klijenta Banke (dolazni nalozi)

Krajnje vrijeme za prijem naloga je 15:00 sati za žiro kliring, odnosno 16:00 sati za RTGS u periodu ponedjeljak - petak

 

MEĐUNARODNI PLATNI PROMET

Nalozi primljeni u Međunarodni platni promet se obrađuju isti dan i to:

 • Do 14:00 sati, ukoliko se radi o standardnoj obradi sa datumom valute +2 radna dana (T+2)
 • Do 14:00 sati, ukoliko se radi o obradi sa datumom valute +1 radni dan (T+1)
 • Do 12:00 sati, ukoliko se radi o obradi sa datumom valute isti dan (T+0)

Kod ispunjavanja Naloga 1450, navedite IBAN korisnika, naziv i adresu krajnjeg korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi izbjegli dodatne troškove inozemnih banaka. Po obavljenom plaćanju Banka Vam na Vaš zahtjev dostavlja kopiju SWIFT-a (potvrdu o izvršenom plaćanju) e-mailom.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka odnosno adresa banke. SWIFT code je odobren od ISO organizacije i službeno nosi naziv ISO9362. Sastoji se od 8 ili 11 znakova i služi za identifikaciju banaka u međunarodnom prometu.

Više infomacija možete pronaći na www.swift.com/biconline.

IBAN - International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni standard za numeraciju bankovnih računa. IBAN je stvorila EVropska komisija za bankarske standarde (European Committee for Banking Standards), a kasnije je prihvaćen kao međunarodni standard ISO 13616:1997, sada ISO 13616:2007. IBAN je uveden 01. jula 2003. godine sporazumom između država članica EU te predstavlja jedan od osnovnih uslova za automatsku obradu platnih naloga u bankama Evropske unije. Zahvaljujući upotrebi kontrolnog broja minimalizira se mogućnost pogrešaka pri transkripciji.

Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade.

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, do navedenih vremena potrebno je:

 • ispostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inozemstvo - Nalog 1450)
 • račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
 • osigurati pokriće za izvršenje naloga.

Dostavu izvoda o promjenama na računu i stanje računa možemo vršiti na sljedeće načine:

 • štampani izvodi nakon svake promjene  (bez naknade),
 • izvod kroz sistem elektronskog bankarstva (bez naknade),
 • e-mailom,
 • faksom,
 • poštom,
 • izvodi koji se šalju SWIFTom drugoj banci na zahtjev klijenta.