imageSparkasse, paketi prve klase!

Šta je paket? 
Sparkasse paket je set bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga kreiran na način da zadovolji sve Vaše finansijske potrebe, po jedinstvenoj cijeni izraženoj kroz mjesečnu naknadu. Na ovaj način, mjesečna cijena paketa je znatno povoljnija od cijene koju biste platili koristeći svaki proizvod i uslugu sadržanu u paketu pojedinačno.

Za koga je namijenjen?
Paketi su namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju ili žele imati otvoren tekući račun u Sparkasse Bank. Ovo je najjednostavniji i najpovoljniji način da koristite proizvode i usluge banke koje želite.

Koji paket izabrati?
Sparkasse Bank Vam nudi pet vrsta paketa, XS, S, M, L i VIP, a na Vama je da izaberete onaj koji najviše odgovara Vašim potrebama.

U nastavku pogledajte  detaljan pregled proizvoda i usluga sadržanim u svakom paketu, a za dodatne informacije posjetite našu najbližu poslovnicu ili pozovite Info centar: 033 280 300

U nastavku pogledajte  detaljan pregled proizvoda i usluga sadržanih u svakom paketu, a za dodatne informacije posjetite našu najbližu poslovnicu ili pozovite Info centar: 033 280 300