Okvir za kratkoročne pozajmice

Ovaj proizvod je namijenjen za nabavku robe, avansna plaćanja dobavljačima i slično.

 

Iznos kredita:

•   do 150.000 KM za srednja preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama,

•   do 700.000 KM za srednje velika preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama,

•   do 1.500.000KM za velika preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama.

Iznos pozajmice zavisi od očekivanog priliva.

 

Rok otplate:

12 mjeseci okvir, pojedinačne pozajmice maksimalno 180 dana.

 

Način otplate/korištenja:

Sukcesivno ili jednokratno.