Okvir za kratkoročne pozajmice

Ovaj proizvod je namijenjen za nabavku robe, avansna plaćanja dobavljačima i slično.

Iznos okvira:

  • do 150.000 za srednja preduzeća ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u banci i drugim bankama,
  • do 700.000 za MID Corporate ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u banci i drugim bankama,
  • do 1.500.000 za Large Corporate ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u banci i drugim bankama.
    Iznos pozajmice zavisi od očekivanog priliva.

Rok:
12 mjeseci okvir, pojedinačne pozajmice maksimalno 180 dana.

Način otplate/korištenja:
Sukcesivno ili jednokratno.