imageO nama

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina svojim klijentima pruža sve vrste bankarskih usluga, stavljajući akcenat na brzinu i efikasnost pružanja usluga, te jačanje povjerenja i lojalnosti klijenata i zaposlenih.

 

Naša vizija.

Postati jedna od najjačih banaka u zemlji koristeći se poslovnim alatima zasnovanim na najboljim bankarskim praksama.

Naša misija.

Sparkasse Bank dd BiH brine o uspjehu klijenta:

  • Kompetentno
  • Sa individualnim rješenjima
  • Konstantnim unaprijeđenjem ponude
  • Dugoročno.

 

 

Adresa centrale:Zmaja od Bosne 7  71000 Sarajevo
Email:Email: info@sparkasse.ba
Fax:00 387 33 280 230
Telefon:00 387 33 280 300
Web stranica:www.sparkasse.ba
Godina osnivanja:1999. godina
Aktiva:cca 1,17 milijarde KM
Broj poslovnica:43
Broj uposlenika:471
Matični broj:1-21946
Transakcijski račun:1990000000000023
Identifikacioni broj:4200128200006
PDV broj:200128200006
Poreski broj:1076741
SWIFT:ABSBBA 22

Podaci za 2015. godinu.