imagenetBanking. Usluga Internet bankarstva za stanovništvo i pravna lica.

Internet bankarstvo je najjednostavniji oblik finansijskog poslovanja.

Sparkasse netBanking usluga omogućava klijentima da koriste bankarske usluge, bez prostorne i vremenske ograničenosti i da pri tome ostvare značajne uštede vremena i sredstava!

Prednosti korištenja netBanking usluge u odnosu na klasično poslovanje su:

 • smanjenje troškova transakcija (znatno niže naknade u odnosu na platni promet na šalterima banke)
 • siguran i bezbjedan platni promet
 • ušteda vremena
 • mogućnost obavljanja transakcija sa bilo kojeg mjesta gdje imate pristup internetu
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa
 • korištenje usluge 24 sata dnevno

NetBanking usluga Vam omogućava:

 • plaćanje u zemlji – plaćanje svih vrsta računa i prijenos sredstava na račune drugih fizičkih i pravnih lica
 • plaćanje prema inozemstvu
 • transfer sredstava između vlastitih računa
 • konverzija valuta
 • pregled stanja, prometa i obaveza po svim računima i karticama
 • preuzimanje elektronskih izvoda za račune i kreditne kartice
 • dvosmjerna komunikacija sa bankom
 • obavijesti o proizvodima i uslugama banke kao i posebnim pogodnostima i akcijama za klijente banke

Tehnički preduslovi za korištenje netBanking usluge su:

 • PC računar
 • Internet konekcija
 • Internet browser (Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.6+, Opera 10+, Chrome 5+, Safari 5.1.2+)
 • Korisničko ime, lozinka i token izdat od strane banke,
 • Adobe Reader 6.0 ili višu verziju
 • Flash Player  11.2 ili višu verziju

Za pomoć pri korištenju netBanking usluge kontaktirajte podršku za korisnike:

 1. za fizička lica, putem telefona: 033 280 300 ili putem e-maila netbanking@sparkasse.ba,
 2. za pravna lica putem e-maila netbanking.pl@sparkasse.ba,

svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 19:00 sati, a subotom od 09:00 do 13:00h. 

Brže, lakše i povoljnije finansijsko poslovanje sa Sparkasse netBanking uslugom!

Video vodič kroz netBanking uslugu

Pogledajte na linku video vodič kroz čije lekcije ćete se uvjeriti kako jednostavno možete koristiti uslugu netBankinga!