imagenetBanking. Usluga Internet bankarstva za stanovništvo i pravna lica.

Internet bankarstvo je najjednostavniji i najjeftiniji oblik finansijskog poslovanja.

Sparkasse netBanking usluga omogućava klijentima da koriste bankarske usluge, bez prostorne i vremenske ograničenosti i da pri tome ostvare značajne uštede vremena i sredstava!

Prednosti korištenja netBanking usluge u odnosu na klasično poslovanje su:

 • smanjenje troškova transakcija (do 70% niže naknade u odnosu na platni promet na šalterima banke),
 • siguran i bezbjedan platni promet,
 • ušteda vremena,
 • mogućnost obavljanja transakcija sa bilo kojeg mjesta gdje imate pristup internetu,
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa,
 • korištenje usluge 24 sata dnevno.

NetBanking usluga Vam omogućava:

 • plaćanje u zemlji – plaćanje svih vrsta računa,
 • INO plaćanja,
 • prijenos sredstva na račune drugih fizičkih i pravnih lica,
 • transfer sredstava između vlastitih računa,
 • konverzija valuta,
 • pregled stanja, prometa i obaveza po svim računima i karticama,
 • preuzimanje elektronskih izvoda za račune,
 • dvosmjerna komunikacija sa bankom,
 • obavijesti o proizvodima i uslugama banke kao i posebnim pogodnostima i akcijama za klijente banke.

Tehnički preduslovi za korištenje netBanking usluge su:

 • PC računar,
 • Internet konekcija,
 • Internet browser (Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.6+, Opera 10+, Chrome 5+, Safari 5.1.2+),
 • Korisničko ime, lozinka i token izdat od strane banke,
 • Adobe Reader 6.0 ili višu verziju,
 • Flash Player  11.2 ili višu verziju.

Za pomoć pri korištenju netBanking usluge kontaktirajte podršku za korisnike:

 1. za fizička lica, putem telefona: 033 280 300 ili putem e-maila netbanking@sparkasse.ba,
 2. za pravna lica putem e-maila netbanking.pl@sparkasse.ba,

svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 19:00 sati.

Brže, lakše i povoljnije poslovanje sa Sparkasse Bank!