imagenetBanking. Usluga Internet bankarstva za stanovništvo i pravna lica.

Internet bankarstvo je najjednostavniji oblik finansijskog poslovanja.

Sparkasse netBanking usluga omogućava klijentima da koriste bankarske usluge, bez prostorne i vremenske ograničenosti i da pri tome ostvare značajne uštede vremena i sredstava!

Prednosti korištenja netBanking usluge u odnosu na klasično poslovanje su:

 • smanjenje troškova transakcija (znatno niže naknade u odnosu na platni promet na šalterima banke)
 • siguran i bezbjedan platni promet
 • ušteda vremena
 • mogućnost obavljanja transakcija sa bilo kojeg mjesta gdje imate pristup internetu
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa
 • korištenje usluge 24 sata dnevno

NetBanking usluga Vam omogućava:

 • plaćanje u zemlji – plaćanje svih vrsta računa i prijenos sredstava na račune drugih fizičkih i pravnih lica
 • plaćanje prema inozemstvu
 • transfer sredstava između vlastitih računa
 • konverzija valuta
 • pregled stanja, prometa i obaveza po svim računima i karticama
 • preuzimanje elektronskih izvoda za račune i kreditne kartice
 • dvosmjerna komunikacija sa bankom
 • obavijesti o proizvodima i uslugama banke kao i posebnim pogodnostima i akcijama za klijente banke

Tehnički preduslovi za korištenje netBanking usluge su:

 • PC računar
 • Internet konekcija
 • Internet browser (Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.6+, Opera 10+, Chrome 5+, Safari 5.1.2+)
 • Korisničko ime, lozinka i token izdat od strane banke,
 • Adobe Reader 6.0 ili višu verziju
 • Flash Player  11.2 ili višu verziju

Za pomoć pri korištenju netBanking usluge kontaktirajte podršku za korisnike:

 1. za fizička lica, putem telefona: 033 280 300 ili putem e-maila netbanking@sparkasse.ba,
 2. za pravna lica putem e-maila netbanking.pl@sparkasse.ba,

svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 19:00 sati, a subotom od 09:00 do 13:00h. 

Brže, lakše i povoljnije finansijsko poslovanje sa Sparkasse netBanking uslugom!


SPECIJALNA AKCIJA!!

Nokia Lumia te čeka.
Nagradni program elektronskih servisa Sparkasse Bank.

 • Aktiviraj jedan od elektronskih servisa (netBanking ili mBanking)
 • Izvrši minimalno 5 elektronskih platnih naloga
 • Preuzmi svoju Nokia Lumiu 630

 

Ime i prezime dobitnika Poslovnica
Aida Beganović Cazin
Mirza Keranović Cazin
Ruvejda Hašić Cazin
Amir Mehagić Cazin
Margareta Redžić Cazin
Enes Hadžiahmetović Goražde
Nedžad Heco Zenica- Centar
Samir Valentić Zenica- Aska Borića
Dženan Hodžić Zenica- Aska Borića
Avdičević Asmir Visoko
Eldin Džafić Visoko
Mehmed Hrnjić Visoko
Faruk Drugović Visoko
Nadina Slinić Importanne
Mediha Mameledžija Importanne
Amir Islamović Importanne
Enida Šabotić Sarajevo- Centar
Amir Kadić Centar
Zina Mameledžija Centar
Merima Hrapović Dobrinja
Alen Lošić Dobrinja
Amel Rahmanović Ferhadija
Jasmina Klinac Ferhadija
Melina Avdagić Novi Grad
Ismet Mameledžija Novi Grad
Jasmin Lilić Novi Grad
Damira Hadžiahmetović Vogošća
Ramiz Dugalić Vitez
Edin Dugalić Vitez
Sanela Begić Jelah
Eniz Begić Jelah
Almin Imamović Sjenjak
Aldijana Mustafić Bihać
Haris Beširević Bihać
Edina Behić Bihać
Sanel Libić Bihać
Adis Dizdarić Ozimice
Salih Dedić Ozimice
Zlatan Šarganović Ozimice
Fatima Šistek - Toljić Sanski Most
Džemila Talić Sanski Most
Fuad Koluh Sanski Most
Anesa Šupuk Sanski Most
Adis Zečić Jablanica
Armin Ćatić Konjic
Lidija Marković Tuzla
Lejla Džinović Gradačac