imageMedia kit

Ovdje možete naći materijale koji Vam mogu pomoći pri uređivanju, odnosno pripremi tekstova o bankarstvu u printanim medijima.

 

Za dodatne upite slobodno nas kontaktirajte!

Direkcija za marketing, komunikacije i kvalitet usluge
Sparkasse Bank dd BiH
Članica Steiermaerkische Sparkasse
BIH, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 7
Tel.: +387 (0) 33 280 393;394;395
Fax: +387 (0) 33 280 249