Krediti obezbijeđeni depozitom

KREDIT OBEZBIJEĐEN 100% DEPOZITOM- LOMBARDNI KREDIT

Prilika da oročite Vaš novac, a u isto vrijeme sredstva možete korisno angažovati. Lombardni kredit predstavlja nenamjenski kratkoročni ili dugoročni kredit čiji je iznos obezbijeđen 100% depozitom. 

Iznos kredita se stavlja na raspolaganje isplatom na Vaš tekući račun u Sparkasse Bank ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. 

Iznos kredita do 6.000.000 KM
Rok otplate do 10 godina
Instrumenti obezbjeđenja*
  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni
  • namjenski oročeni depozit koji može biti kamatonosni ili nekamatonosni

*Ukoliko je depozit kamatonosni, kamatna stopa na kredit se uvećava za visinu pasivne K.S. na depozit.